Köpvillkor

Köpvillkor

1. Allmänt

 • För att kunna genomföra ett köp via webbplatsen accepterar du villkoren.
 • Villkoren gäller endast för dig som genomför din beställning av oss via webbplatsen.
 • Du som handlar behöver vara över 16 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 16 år krävs dina målsmäns samtycke för att få handla av oss.
 • Vi kan när som helst ändra dessa villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid det köpet.
 • Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerade versionen av villkoren på webbplatsen.
 • Ändringar träder i kraft från det att du har genomfört ett nytt köp.

2. Beställning

 • Efter mottagen beställning skickar vi så snart som möjligt en orderbekräftelse till e-postadressen du uppgav i kassan. Avtal om köp ingås först när vi skriftligen har bekräftat beställningen och du har fått orderbekräftelsen per e-post.
 • Vi förbehåller sig rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter eller att beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning.
 • Det är köparens ansvar att se till att alla uppgifter är korrekta, som telefonnummer, leveransadress samt e-postadress.

3. Produktinformation på webbplatsen

 • Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel på webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på webbplatsen.
 • Bilder på webbplatsen som visar produkter, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti. 
 • Innehållet på webbplatsen är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas.

4. Priser och betalning

 • Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på webbplatsen.
 • Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.
 • Vi strävar efter att webbplatsen i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för att webbplatsen kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som är felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd. 

5. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden

 • Vi kan genomföra kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter. För produkter som omfattas av sådana erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella erbjudandet.

6. Leverans

 • Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning.
 • Den förväntade leveranstiden är cirka 2-3 vardagar.
 • Om inte annat särskilt avtalats, sker leveransen senast 30 dagar från det att bolaget skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.
 • Viktigt! Observera att leveranstider är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. 
 • Innan leverans sker, kommer du att motta en avisering som visar var och när din beställning ska avhämtas eller tas emot (det är här viktigt att du fyllt i rätt uppgifter till dig i ordern). Du ansvarar för att du mottar eller löser ut din beställning under den tid som anges i aviseringen. Paket hämtas i första hand ut personligen med giltig legitimation och ordernummer.
 • För outlösta beställningar har vi rätt att ta ut en avgift på 150 kronor för vår hanteringskostnad av beställningen inklusive returfrakten till oss.

7. Öppet köp

 • Vid köp av produkter från webbplatsen har du rätt att ångra din beställning inom 30 dagar utan att ange något skäl, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela oss inom 14 dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten.
 • När du gör ditt köp via webbplatsen har du rätt att öppna förpackningen och kolla så att produkten är hel men att bryta förslutningen på flaskorna är inte tillåtet, då bäst-före-datumet påverkas. Om en vara har förseglats får du inte bryta förseglingen. 
 • Produkter ska skickas till oss på Grevgatan 48, 114 58 Stockholm utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Returkostnaden är 79 kr och dras av från din återbetalning, du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den.
 • Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra ditt köp. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. 
 • Returnera din produkt [här].

8. Reklamation

 • Vid beställning via webbplatsen har du alltid rätt att reklamera produkten inom tre år räknat från den dag du tog emot produkten. Om du önskar göra gällande fel i produkten ska du kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.
 • Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till transportören eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna.
 • Du kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera den till oss Grevgatan 48, 114 58 Stockholm.
 • Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att vi tar emot den.
 • När vi har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om vi annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan vi istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att vi i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.
 • Reklamera din produkt [här].

Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.